Kalp yanlış inanç ve kötü huylarla kirlenir,duyarlılığını kaybeder, körelir,katılaşır, taş gibi olur.

Hak Teâlâ bu kalpten bahsederken şöyle buyuruyor : “Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri de vardır ki yarılır Allah korkusuyla yuvarlanır.(Bakara s.2/74) 

Katılaşan ve taşlaşan bir kalp hastadır,sağlıklı değildir. Tedaviye muhtaçtır,temizlenmesi gerekir. Bu da hak olan Ehli sünnet inancı, ibadet ve güzel ahlâkla olur.Bu ise ancak bir mürşid-i kâmilin rehberliğinde mümkün olabilir. Çünkü sadık olabilmek için Sadıklar’la beraber olmak lâzımdır.Nitekim Allah celle celalühu “Ey iman edenler!Allah’tan korkun ve sadıklar’la beraber olun”tevbe s. 9/119 da buyurmaktadır.

Kâmil mürşid birine teveccüh edip nazar etse,nasibi varsa o kimse itaatkâr olur.Gafil bir kimseye nazar etse, o kimse gafletten uyanır. Huzuruna Hristiyan ,Yahudi başka batıl dinlerden olan biri gelip bir müddet bulunsa ,onun himmet ve bereketi ile duasıyla inşaEllah Müslüman olur. İmam-ı Rabbani (K.S şöyle demiştir “Kamil Mürşid’in bir nazarı,kalpte bulunan hastalıkları giderir,yok eder.Onun bir teveccühü, beğenilmeyen huyları siler süpürür” hafız Şirâzî bir beytinde büyüklerin bakışlarını şöyle ifade ediyor:

Velilerin bir nazarı kimyadır  Karataş ,nazar ile Yakut olur.

Bir toprak içindeki zararlı maddelerden temizlenmeden güzel mahsul veremeyeceği gibi,kalp de içindeki kötü sıfat ve huylardan temizlenmeden orada güzel ahlâkın oluşması,marifet meyvelerinin yetişmesi mümkün değildir.Peygamberler ve onların varisleri olan Kamil mürşidler herkesin fıtratına göre muamele ederler. Yaratılış toprağı temiz,guzel ve verimli olanlar kolay terbiye olurlar.Yaratılışı katı,karışık verimsiz olanlar zor terbiye olurlar.

Allah Teâlâ her insanı farklı karakter, özellik ve kabiliyette yaratmıştır.Ayrıca her insanın manevi derece ve nasibi de bir değildir. Bunda gizli bir kader sırrı vardır.

Mü’min-in bu alemde kalbinden başka sermayesi yoktur. O kalbi dünyalık ve kalbe zarar veren kötü huylarla doldurmak  ona yakışmaz .Kalp  sadece Allah Tealânın sevgisiyle doldurulmalıdır.

Kalbin hastalıklardan kurtulması orada ,Allah Teâlâ’dan başkasına  yer vermemekle ve tam bir sadakat ile olur. Kalbin bozulması da Allah’tan başkasına gönül bağlamak,başkalarını ona ortak koşmak riya,haset,kin,intikam ve zulüm gibi kötü ahlaklarla olur. Akıllı kimse kalbini ihmal etmez , onun temizlik ve  terbiyesini basite almaz. Bu iş insanın en birinci işi olmalıdır.

Her mü’min yüce Allah ile hukukunu ve dostluğunu kontrol etmelidir.İnsan kalbini tanımıyor, kullanmıyor ve bunu gündeme almıyorsa hastadır.Bu haline ağlamalı ve bir çaresine bakmalıdır..Karnı acıkan bir insan ,açlığını gidermeden nasıl rahat edemiyorsa,kalbinin ihtiyaç  ve hastalıkları için de aynı çabayı göstermelidir. Yoksa derdi hiç bitmez.Kalbinin ilacına yönelen kimse,ciddi olmalıdır,ilacına ve doktoruna sımsıkı sarılmalıdır.

Berat Gecesi hatırına Rabbim hepimizin kalp hastalıklarını gidersin.Kalplerimizi Tedavi edecek Gerçek Mürşid-i kamillerle buluştursun,nasip eylesin(Amiin)Berat Gecemiz af ,rahmet feyz ve bereketlenmeye vesile olsun. Hayrla kalın...