İSLAM VE KURTULUŞ

Dr Seyfi ŞAHİN

İslam; Cenabı Hakkın, insanların iki dünyada mutlu olması için gönderdiği dindir.

Onun Kuranı ve sevgili Peygamberimizi göndererek yaşattığı hayat tarzıdır.

Hz Ademden beri, insanların dini İslam’dır.

Hz Adem de namaz kılıyordu. Biz de kılıyoruz.

Hz Adem de Allah’ın yasaklarından sakınıyordu. Biz de sakınıyoruz.

Kul hakkını, Peygamberlerin hepsi biliyordu. Biz de biliyoruz.

İçki, zina, yalan, kumar o zaman da yasaktı şimdi de yasak.

Rahman ve Rahim olan Allah merhametinden dolayı her insana peygamber gönderdi.

Veya onun yetiştirdiği sahabelerini göndererek toplum hayatını tanzim etti.

                ***

Dünya da insanlar azken, küçük kabileler varken dahi,

Her birine bir peygamber gönderdi ki, bunların sayısı 124 bindir.

Ayrıca Rabbilalemin, biz yaratılırken beynimize, Yaratanı aramak, bulmak,

Bir peygambere tabii olmak için de merkezler koydu.

Gerçekten insan, iyi bir İslami terbiye almışsa daima Peygamberi,

Veya onun yolunda giden bir salih kişiyi arar bulur. Ona tabi olur. O doğru yoldadır.

Eğer İslami terbiye alamamış, yanlış bilgilerle donanmış,

Üstüne kibir gelmiş, “ille Ben!”  diye ortalıkta dolaşıyorsa,

Mutlaka o da bir sapık kişiye tabi olup, yoldan çıkar.

                ***

İşte bu dünya hengamesinde toplumlar, İblis ve onun çocukları yani şeytanlar taifesine tabi olursa,

Yahut Toplumları yöneten sapık devlet adamları güçlenir, diğer milletlere hükmederse,

O zaman Allah’ın yasakları meşru ve yaygın olur.

Emirleri de baskı altında kalıp yaşanmaz olur.

                ***

İşte İnsanların en büyük düşmanı nefisleri daima harama yönelir.

İnsanlar, bu haramlardan çok zevk alırlar.

Onlar cahillerden ise, yani İslam’ı bilmiyorlarsa, zevkinin peşine düşer.

İşte her insan için ayrı görevlendirilmiş Şeytan onu pisliğin içine,

En önemlisi de imansızlık çukuruna savurur gider.

Eğer cahil ve haramzede kişi, bir kral, yönetici ve bir zalim ise, dünyanın başına bela olur.

İşte geçmiş tarihlerde, toplumları yöneten, idarecilerin sapıklığı,

O cemiyeti toplu felaketlere sürüklemiştir.

İşte devletlerin, savaşları, toplu katliamları, tarihin yazdığı  milletler böylece silinip gittiler.

Bu milletler liderleri yoluyla çok ahlaksız olmuşlardı.

Kuranı Kerim’de çok güzel izah edilmiştir.

                ***

Acizane bendeniz, hep Selçuk ve Efesi misal veririm.

Efes;  çok bakımlı, zengin, caddeleri mermerden bir şehirdi.

Her yerde genelevler vardı. Güzel kızların vücudu, erkeklerin organı bereket tanrısı diye teşhir edilirdi.

Orada ömür ortalaması 40 yıldı. Ama firengi başta olmak üzere salgın hastalıklar,

Depremler ve savaşlarla mahvoldu. Sonra o şehir battı, gitti.

Ama Selçuk,  yanı başında tuğladan bir şehirdir.

Bin yıldır ayaktadır. İslam ahlakı ve özel görevle donanmış   atalarımız,

Bu ahlaktan yoksun toplumu ve kültürünü sildi attı.

Şimdi Anadolu Türklerle daha güçlü daha mutlu ve daha müreffehtir.

                ***

Biliyor musunuz? Biz;  ahlaksızlığın temsilcisi, haramları meşrulaştıran  Batı toplumu ile,

Allah’ın emirlerini tutup, yasaklarından sakınan,

Onun adını yücelten bir millet olarak, hep savaş halindeyiz.

İnşallah başaracağız.

23.03.2023, kayseri.