İslam’ın Tahribi, Abbasiler döneminde başladı.

İslam’ın Tahribi, Abbasiler döneminde başladı.

Çünkü Peygamber Efendimiz Hz Muhammed(sav):

“ Sahabelerim’den hangisine uyarsanız kurtulursunuz” dedi.

Abbasiler döneminde Sahabeler tükenmişti.

Her kafadan bir ses çıkıyordu.

Savaşlar ve  fütuhat yoktu. Durgun bir hayat tarzı oluştu.

Bazı alimler kendi başlarına felsefe  okuyup yanlış yorumlar yapılıyordu.

Peygamber  Efendimizin hadislerinin  bazısı unutulmuş, bazısı da yanlış yorumlanır oldu.

Bunun üzerine  Mavera ün nehir yani Türkistan bölgesindeki  atalarımız,

Yani İslam alimleri Muhaddisler, kalemi eline alıp,

Dağ bayır dolaşarak, Ravilerden hadisler topladılar.

Bilhassa 6 muhaddis, Peygamber Efendimizin(sav)  söylediklerini, harfi harfine kaleme aldılar.

Bu altı kitaba, Kütübü sitte dendi. Eksiksiz tamamlamışlardı.

Büyük alim, düşünür, ve müçtehitler, bunlar üzerine yeniden İslam’ı düzenlediler.

Tabii ki bu siyasetsiz olmazdı.

Sapık Batıni düşüncesindeki  Büveyh oğulları Bağdat’ı fethedince,

Devlet sapıkların elinde kaldı. Sanki İslam susmuştu.

                ***

Sultan Tuğrul bunların elinden Bağdat’ı ve halifeyi kurtarınca,

İslam dünyasında peygamber yolu ( ehli sünnet) yeniden ihya oldu.

Nizamiye medreseleri kuruldu. İslam yeniden can buldu.

 Anadolu fethedildi.Selçuklular yoluyla zaferler kazanıldı.

İslam dünyasında fitneye izin verilmedi. Bilim ve teknoloji gelişti.

Çok değerli bilimsel kitaplar yazıldı.

Matematik,  geometri,  gök bilim, eserleri  kütüphaneleri doldurdu.

Dünya haritaları yapıldı. En sağlam çelik imal edildi. Hatta uçan alimler oldu.

                ***

Ama Osmanlı zayıflayınca, askeri gücünü kaybedince devlet bunalıma girdi

Fırsatı değerlendiren, önceden de hazırlıklı olan İngiltere,

1830 yılında Osmanlı devletine el koydu.

Devlet teşkilatını, kendi menfaatine göre, kendi kültürüne göre değiştirdi.

Padişaha, pantolon giydirdi. Padişahın sarığını çıkarıp fes giydirdi.

Türk müziğini kaldırıp, Batı müziğini getirdi.

1839 yılında da İslam hukukunu kaldırıp, faizi, genel evi, içkiyi serbest bıraktı.

Bankalar kurdu. Devlete faizle borç verdiler.  Bu da Ekonomiyi çökertti.

                ***

Medrese mezunlarına devlet kapısında iş verilmedi.

Devlet adamı olmasına izin verilmedi.

Askeriyeyi yeni okullar açarak Batılılaştırdı.

Oradan mezun olan Harbiyeliler, Balkan savaşında ihanet ettiler.

Seferberliği de kaybettiler.

Türkiye’de dindar görünen siyasetçileri de batı düşüncesine göre bozdular.

İngilizler Mısırı Fethedince El Ezher’i mason ve casuslarla doldurup,

İslam itikadını, Batıya ayarlamaya çalıştılar.

O Ezher uleması, faizi serbest etmeye, kadınların açılmasını teşvik etmeye çalıştılar.

Yani haramları mübah kıldılar. İslam’ı bozdular.

                ***

Oryantalistlerin kontrolünde, İlahiyat fakültesi açıp,

 İslam’ı Batı düşüncesine göre yozlaştırmaya  çalıştılar.

Bu gün Türkiye, devlet kurumlarını işgal eden, misyonerlerin,

İslam’ı bozmaya çalışan İlahiyatçıların saldırıları ile uğraşıyor.

Allah yardımcımız olsun.