KAPADOKYA YÖRESİNE AİT ÖZLÜ SÖZLER VE ÖZDEYİŞLER

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Her yörenin kendisine özgü sözleri vardır. Bazen bu sözler sınırları aşarak diğer yörelere de yayılır. Anadolu medeniyetinin beşiği Kapadokya özlü sözler açısından oldukça zengindir. Burada gelişen ve benimsenen bazı özdeyişlerin diğer yörelere de yayılarak geniş alanlarda kullanıldığı görülmektedir.

Acemi avcı kendini vurur

Acı yemedim ki dişim kamaşsın

Aç ayı oynamaz

Açlıktan değirmen bekler ,kabadayılıktan erkeklik taslar

Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin

Aç köpeğin beyni dar olur

Adam çokluğunda akıl yokluğu olmaz

Akıllı işini görür, deli başını bekler

Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al

Anası ne ki, danası ne olsun

Armud dibine düşer

Avara(umursamaz şekilde)giden zavara(unun kötüsü) gider

Ayranı yok içmeye tahta revalli ile gider sıçmaya

Azıcık aşım ,ağrısız başım

Balık ırmağına göre büyür

Başı boş eşek ekine zarar verir

Bedava mezar bulsa herkesten önce girer

Bedava sirke baldan tatlıdır

Ben diyorum hadımım, sen oğlan  uşak soruyorsun

Bitli kaşınır, aç umsunur(umar)

Borçlu olup düşünmektense ; uyuz olup kaşınmak iyidir.

Buvarsak (cinsel isteği yüksek)inek boğaya koşar

Çığırdığı(söylediği)    İstanbul türküsü, oturduğu ahır sekisi

Çoban olmuşsan kurt görmeye hazır ol

Delleratik’ten kız getiren Hırka Dağı’nı över

Deli gurk(ana tavuk)tan akıllı cücük(civciv) çıkmaz

Deli bulaşmaktansa çalıyı dolaşmak iyidir.

Dereye ev yapma sel alır, tepeye harman yapma yel alır, genç kadın alma el alır

Deveden büyük fil var

Dibi görünmeyen tastan su içilmez

El ayranı ciğer soğutmaz

El ç.küyle gerdeğe girilmez

Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz

El, elin eşeğini türkü çığırarak arar

El ile gelen düğün bayram

Eli işte gözü oynaşta

Elin somunuyla karın doymaz

Er(erkek) dayıyı,kız bibiye(hala) çeker/benzer

Eşeğini sağlam kazığa bağla,kurt yerse yesin

Ev sahibi  utlu(iffetli,oturaklı,sakin) olur

Hamama girer kurna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez

Hamama giren terler

Halep yolunda deve izi aranmaz

Harmanda izi olmayanın sofra da yüzü olmaz

Her horoz kendi çöplüğünde öter

Horozu çok olan yerin sabahı geç olur

Isıracak it, dişini göstermez

İti pastırma bekletilmez

Kapıda yetişen tosunun değeri olmaz

Keçinin uyuzu suyu pınarın gözünden içer

Kediye bokun panzehir demişlerde ; sıçmışta üstünü körlemiş

Kelden tarak istenmez

Kılda keramet olsa keçi ulema olurdu

Kızın başını boş bırakma; ya davulcuya kaçar ya zurnacıya

Köpeğin kötüsü eve kurt getirir

Kurt kocayınca köpeğe maskara olur

Kurttan kuzu doğmaz

Ne kapıyı bastırır, ne kırığı küstürür

Nerede çoklu orada b.kluk

Oruspu içerde olursa kapı bastırak tutmaz

Ölüsü olan ağlamasın, delisi olan ağlasın

Şehirden gelenin heybesine bakarlar

Tavuk alıştığı kümese yumurtlar

Tilkiyi bağa bekçi tutan üzümü zor görür

Tilkilikte bağım yok, tilkiyle kavgam yok

Tok ağırlaması zor olur

Topuğunu geçen suya girme

Tosbağa kabuğundan çıkmış kabuğunu beğenmemiş

Urbası(giyişi) yırpık(eski, yırtık) olanın sözünü dinleyen olmaz

Yarım ağız verilen söze güvenme

Yoldaşın iyi ise uzun yol kısa gelir