KOZLUCA KÖYÜNDE SOYADLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Ülkemizde soyad kullanma zorunluğu getiren kanun ,21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 2 Ocak 1935′te yürürlüğe girmiştir.

1935 Yılında Acıgöl Kasabına bağlı Kozluca Köyüne gelen nüfus memurunun aileleri soyad verdiği anlaşılmaktadır. Soyad verirken kabile,aşiret bağlarına dikkate edildiği de görülmektedir.

Daha önce baba adlarıyla ya da lakaplarıyla anılan köylüler 1936 yılında soyadına kavuşmuştur. Askerde alınan onbaşı ya da çavuş rütbeleri de ölene kadar şahsın ismine  takılan ekler arasında yer alır.

Soyad Kanunu ile ailelere soyadı seçme hakkı tanınmıştır.

Köye ilk yerleşen aşiret Memişliler aşiretidir. Köy sonradan ayrıca Kurutlu, Gökler ve Barak aşiretine mensup aileler yerleştirilmiştir. Bu bağlamda yapılan inceleme de Kozluca Köyünde verilen soyadlar;

ABANOZ : Köyde bir aileye verilen soyaddır. Bugün köyde bu soyadı kullanan aile kalmamıştır.

AKMAN : Memişliler (Herikli)aşiretine mensup bir ailenin soyadıdır. Göçler sebebiyle bugün köyde bu soyadı taşıyan kimse kalmamıştır.

AFŞAR: Köyde bir aileye verilen soyaddır. Muhtemelen Avşar Türk boyundan gelmiş olmalarından kaynaklanan nedenlerle bu soyad verilmiştir.Halen köy muhtarı olan Harun Afşar bu aileye mensuptur.

ALTUN : Gökler aşiretinden “Azizler”diye bilinen bir aileye verilen soyaddır.

ASLAN : Memişliler (Herikli)aşiretine mensup”Cikkiller” diye bilinen bir ailenin soyadıdır.

AY : Memişliler(Herikli) aşiretine mensup bir ailenin soyadıdır.

AYDIN : Memişliler  aşiretine mensup bir ailenin soyadıdır. Yüksekli Köyünden köye göçmüş Herikli aşireti mensuplarıdır. Köyde “Eşenin Hasanlar” diye bilinirler.

BARAK   : Barak aşireti mensuplarına verilmiştir. Bu aileden Orhan Barak ve Mustafa Barak bir süre köy muhtarlığı yapmıştır. Köyün yetiştirdiği ilk öğretmenlerden olan Hüsamettin Barak bu ailedendir.

BARAKLI: Barak aşiretin mensubu bir aileye verilmiştir. Köyden Almanya’ya ilk işçi olarak giden Yaşar Baraklı bu aileye mensuptur.

BAYRAM : Barak aşiretin bir aileye verilen soyaddır. Köyde bu soyadı kullanan kimse kalmamıştır.

BİLEN . Hocalar diye bilen aileye verilen soyaddır. Bu aileden Ali Bilen ve Hanifi Bilen köy muhtarlığı yapmıştır.

BİLGİ : Memişliler (Herikli)aşiretinden “Koca Ahmetler” diye bilinen bir aileye verilen soyaddır.  

BÜYÜKKURUTLU : Kurutlu aşireti mensubu bir aileye verilmiştir. Öğretmen Ali ve İsmail Büyükkurutlu bu ailedendir.

ÇELİK : Memişliler aşiretine mensup bir ailenin soyadıdır

ÇEVİK : Merhum Ali Osman Çevik’e verilmiştir.Tek bir aileye ait soyaddır.

DEMİR : Memişliler(Herikli) aşiretine mensup bir ailenin soyadıdır. Köyde bu  soyadı kullanan kimse kalmamıştır.

DURAN : Köyde bir aileye verilen soyaddır.

EFE : Memişlilerden bir aileye verilen soyaddır.

ER : Köyde “Tannıklar”diye bilinen bir aileye verilen soyaddır.

EROĞLU : Köyde “Kendimeler” diye bilenen aileye verilen soyaddır.

GÖGÜŞ : Köyde “İ-Reşitler” diye bilinen ailenin soyadıdır.

GÖK : Gökler aşiretinden bir aileye verilen soyaddır.

GÖKTAŞ : Gökler aşiretinden bir aileye verilen soyaddır. Köyün yetiştirdiği ilk öğretmenlerden Emin Göktaş bu ailedendir. Köyün demircisi rahmetli  Şevket Göktaş ve köyün ilk Marangozu Yusuf Göktaş bu aileye mensuptur.

GÜÇLÜ : Memişliler (Herikli)aşiretine mensup “Apıllar”diye bilinen bir ailenin soyadıdır. Bu aileden Abdullah Güçlü, Hasan Güçlü , Mehmet Ali Güçlü ve Ali Güçlü uzun süre muhtarlık yapmışlardır.

GÜN : Köyde “Başaran”diye bilenen ailenin soyadıdır.

GÜZELGÖK : Köyde “Kadirler” diye bilinen ailenin soyadıdır. Bu aileden Kadir Güzelgök köyde bir süre muhtarlık yapmıştır.

KAHRAMAN: Köyde bir aileye verilen soyaddır.

KARA : Köyde “Karalar” diye bilinen bir aileye verilen soyaddır.

KARAASLAN: Köyde bir aileye verilen soyaddır. Bu aileden Misali Karaaslan bir süre köyde muhtarlık yapmıştır.

KARACA: Köyde bir aileye verilen soyaddır. Bu aileden Veyis Karaca bir süre muhtarlık yapmıştır.

KAYA: Köyde bir aileye verilen soyaddır.

KOCA: Köyde “Kertiller” diye bilinen bir aileye verilen soyaddır.

KURUTLU  : Kurutlu aşireti mensubu bir aileye verilmiştir. Bu aileden Ali Kurutlu bir süre muhtarlık yapmıştır.

KURUTLUCA : Kurutlu aşireti mensubu bir aileye verilmiştir.

KÜÇÜKKURUTLU : Kurutlu aşireti mensubu bir aileye verilmiştir.

ÖZDEMİR : Memişliler(Herikli) aşiretine mensup “Effeler” diye bilinen bir ailenin soyadıdır

POLAT : Köyde bir aileye verilen soyaddır.

POLATLI : Memişliler(Herikli) aşiretine mensup bir ailenin soyadıdır

SOLMAZ : Memişliler(Herikli) aşiretine mensup “Bilaller” diye bilinen bir ailenin soyadıdır

SOYLU : Köyde bir aileye verilen soyaddır.

ŞENER : Köyde bir aileye verilen soyaddır.

TÜRK : Köyde “Kahyalar”bir aileye verilen soyaddır. Bu aileden bir muhtar olmuştur. Köyde “sınıkçı” olarak bilinen merhum Mehmet Türk bu ailenin büyüklerindendir.

UĞUR : Köyde bir aileye verilen soyaddır. Köyün ilk öğretmenlerinden merhum Sadi Uğur bu ailedendir. Köyde halen bu soyadı kullanan kimse kalmamıştır.

ULUKAYA : Köyde bir aileye verilen soyaddır. Köyde bu soyadı kullanan kimse kalmamıştır.

ULUKUŞ : Gökler aşiretinden bir aileye verilen soyaddır. Bir süre Nevşehir İl Genel meclisi üyeliği yapan rahmetli Mehmet Ulukuş bu aileye mensuptur.

ULUTAŞ : Köyde “Könüşler” diye bilinen bir aileye verilen soyaddır. Köyde bu soyadı kullanan kimse kalmamıştır. Köyden ilk göç eden ailedir.

USLU : Köyde bir  aileye verilen soyaddır.

UZ : Köyde bir aileye verilen soyaddır.Bu aileden Niyazi Uz bir süre köyde muhtarlık yapmıştır.

ÜNAL : Memişliler(Herikli) aşiretine mensup bir ailenin soyadıdır. Göçler sebebiyle bugün köyde bu soyadı taşıyan kimse kalmamıştır.

YALÇIN : Memişliler(Herikli) aşiretine mensup “Kör Ahmetler” diye bilinen bir ailenin soyadıdır

YAVUZ : Köyde “Çekiçler “olarak bilinen ailenin soyadıdır.

YİĞİT : Köyde bir aileye verilen soyaddır.

YİĞİTÇİ : Köyde bir aileye verilen soyaddır.