banner461

Nevşehir İl Genel Meclisi Mart Ayı olağan toplantıları tamamlandı.

Nevşehir İl Genel Meclisi, beş gün sürence önceden belirlenen ve toplantı esnasında ek olarak gelen gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.

banner15
Nevşehir İl Genel Meclisi Mart Ayı olağan toplantıları tamamlandı.
07 Mart 2017 Salı 16:50

banner517
banner134
Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün Başkanlığında, Aynur ASİLTÜRK ve Akif KABUKCUOĞLU ‘ndan oluşan divan katip üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile yoklama yapılarak Mart Ayı toplantısı açıldı. Nevşehir İl Genel Meclisi, beş gün sürence önceden belirlenen ve toplantı esnasında ek olarak gelen gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.
 
Toplantı ilk gün olan 01.03.2017 Çarşamba günü, Şubat ayı son toplantısında alınan meclis karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Daha sonra meclis gündeminde yer alan konular tek tek görüşülerek karara bağlandı.  
 
Nevşehir İl Genel Meclisi toplantısı birinci ve ikinci birleşimlerinde,
 
İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık ve UMKE hizmetlerinde kullanmak amacıyla 1 adet çift kabin 4x4 araç satın alınmasına.  Araç alım işinde kullanılacak ödeneğin, İl Özel İdaresi bütçesinden İl Sağlık Müdürlüğü bütçesine ayrılan Kara Taşıtı Alımı harcama kaleminden karşılanmasına,
 
İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapora istinaden Gülşehir İlçesi Yeşilyurt ve Karahüyük Köylerinin mevcut yapılaşması dikkate alınarak en dış sınırdaki yapıları da içine alacak şekilde  yerleşik alan sınırının belirlenmesi, ayrıca bu sınıra ilave 100 metre genişliğinde köy yerleşik alan civarı sınırının da belirlenmesine, Bunun yanında İlimiz Merkez İlçe Balcın Köyü Köy yerleşik alan sınırının genişletilmesi çalışmaları için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
2014 yılı 10. ayından itibaren İl Genel Meclis olarak yaklaşık 16 adet Güneş Enerji Santrali (GES) yapımına onay verilmiştir. Mart ayı toplantısında yenileri eklendi.  İlimiz Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü 112 ada 117 nolu parsele ait Güneş Enerji Santraline ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanmasına ayrıca İlimiz Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 377 ve 378 nolu parseller ile  İlimiz Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Köyü K33a22b pafta, 126 ada 31 nolu parselde yeni bir GES kurulması için planların onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
Nevşehir İli Merkez İlçe Alacaşar Köyü 48 pafta, 227 ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellere ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan değişikliğinin yapılabilmesi için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
İlimiz kadro sayısında artış olması ve hizmetlerin yürütülmesinde hızlı, düzenli bir görev akışının sağlanması için yeniden yapılandırılan İl Özel İdaresi II- Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasına karar verilmiştir.
 
Daha sonraki yapılan ,üçüncü, dördüncü ve beşinci birleşimlerinde ise,
 
İl Özel İdaresince hazırlanan, İl Özel İdaresi 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Sayın Genel Sekreter ve Birim Müdürleri tarafından yapılan sunum ile İl Genel Meclisince incelenmiş ve kabul edilmiştir.
 
Ayhanlar  Barajından, Avanos İlçesi Ayhanlar ve Gülşehir İlçesi Yeşilöz Köylerini de kapsayacak şekilde daha geniş çaplı arazilerin sulanabilmesi ve suyun tasarruflu kullanılması amacıyla kapalı devre sulama sistemine geçilebilmesine yönelik yeni bir proje çalışması gerçekleştirilebilmesi  hususunda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından tanzim edilen rapor görüşülerek kapalı devre sulama sistemine geçilebilmesine yönelik proje çalışmalarının gerçekleştirilmesinin uygun olacağı kabul edilmiştir.
 
İlimiz Avanos İlçesi Göynük Köyü 132 ada 1,2,3,4 parsel nolu taşınmazlar ve çevresine ait imar planı değişikliği ile ilgili olarak 132 ada 1,2,3,4 parsel nolu taşınmazların önünden geçen eski planda 10mt olarak belirtilen yolun 5mt’ye düşürülmesi sonucu ortaya çıkan plan tadilatı değişikliğinin onaylanmasına,
 
Derinkuyu İl Genel Meclis Üyeleri tarafından verilen sözlü ve yazılı önerilerde, Topal Eyüp ve Kızılören yaylalarında yaşayan ve hayvancılık ile gelirini sağlayan vatandaşların ihtiyaçları olan su ve elektrik konuları ayrıca  Kuyulutatlar Köyüne önceki yıllarda İl Özel İdaresi tarafından arazi sulama amaç ile yapılan ve atıl durumda olan kapalı sulama sisteminin faaliyete geçirilmesi ile ilgili konuların Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine,
 
İlçe İlköğretim okullarının temizlik hizmeti alımlarında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Bakım Onarım harcama kalemine ayrılan 1.000.000,00.-TL ödenekten toplam 260.200,00.-TL ödeneğin tenzil edilerek  Temizlik Hizmeti Alımı harcama kalemlerine aktarma yapılmasına.
 
İl Özel İdaresi 2017 Yılı Bütçesinde, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin yeni kurulan ve her iki müdürlüğü de kapsayan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine,  Ayrıca; mevcut İhale Bürosunun Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle ödeneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesine aktarma işleminin yapılmasına,
 
İl Özel İdaresine ait Sulusaray Kasabasında bulunan plent tesisinde üretilmekte olan roadmiks malzemesinin Kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere, 2017 yılı  satış fiyat tarifesinin 450,00-TL olarak belirlenmesine.
 
İl Özel İdaresi yol ağında bulunan Asfalt yollardan geçiş veya kazı izin bedeli, ayrıca izinsiz yapılan kazılara uygulanacak ceza miktarının 2017 yılına esas olmak üzere,
 
-Sulama Amaçlı Çiftçilerin Asfalt yollardan geçiş bedeli için  800,00.-TL,
-Sulama Amaçlı Çiftçilerin Asfalt yollardan izinsiz geçişleri halinde  2.000,00.-TL,
-Şirketler veya Şahısların Ticari amaçlı Asfalt yollardan geçiş bedeli; 2.500,00.-TL,
-Şirketler veya Şahısların Ticari amaçlı Asfalt yollardan izinsiz geçmeleri halinde 5.000,00.- TL olarak belirlenmesine,
 
2017 yılı için, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların asli görevleri dışında uygun zamanlarda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediyelere, Muhtarlıklara, Müteahhitlere, Taşeronlara, Şahıslara, Sulama Kooperatiflerine ve İl Özel İdaresi personeline kiraya verilirken, 2016 yılı Makine Ekipman Kira Bedel Tablosundaki fiyatlara,  % 10 oranında zam uygulanarak kiraya verilmesine,
 
237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10/2 maddesi hükmü gereği, İl Özel İdaresi 2017 Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanmak üzere, 2 Adet Asfalt Sati Kaplama aracı, 1 Adet Asfalt Yama aracı ,Derinkuyu İlçesine bağlı Köylerin katı atık maddelerini toplamak üzere 1 adet (6+1m3) hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ile bütün köylerimizde kullanılmak üzere 1 adet vidanjör (kamyonuyla birlikte) alınmasına, dair kararlar alınarak Mart Ayı toplantısı sona ermiştir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15.maddesi gereğince alınan kararlar Valilik Makamına sunulmuştur.

 
 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.