banner461

Tehlikeli Madde Taşıyan Nakliyecilerin Dikkatine

Nevşehir Ticaret ve Sanayi odası tehlikeli madde taşımacılığı yapan nakliyecilerin yetki belgesi sahip olmalarının zorunluluk haline geldiği bilgilendirmesinde bulundu.

banner15
Tehlikeli Madde Taşıyan Nakliyecilerin Dikkatine
08 Temmuz 2015 Çarşamba 13:33

banner517
banner134
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ticaret ve Sanayi odası tehlikeli madde taşımacılığı yapan nakliyecilerin yetki belgesi sahip olmalarının zorunluluk haline geldiği bilgilendirmesinde bulundu.

Söz konusu açıklamada; “Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin, “Yetki belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlığı altındaki maddesinin üçüncü fıkrasına göre, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan dolduran, paketleyen, yükleyen alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazlası faaliyet konular ile iştigal eden işletmecileri kayıt altına almak ve işletmecilerin Yönetmeliğin 10,11,12,13,16,17 ve 18 inci maddesinde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi amacıyla, işletmecileri “ Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB)” ile belgelendirmek için “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” hazırlanarak 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

- Bahsi geçen Yönerge kapsamında “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” ile belgelendirme işleminin; işletmecilerin faaliyet konularına göre en az bir veya daha fazla alanlar için, Ulaştırma, Denizlicik ve Haberleşme Bakanlığının Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğü, Ancak yapılan incelemelerde bir kısım işletmelerin “Alıcı” adı altında tek bir faaliyet için TMFB aldığı anlaşılmış olup bu işletmelerin ilgili Yönetmelik kapsamında kalan maddeleri doldurma, ambalajlama, yükleme ve boşaltma gibi diğer faaliyetlerden en az birini veya daha fazlasını icra ettikleri tespit edildiği, Bu kapsamda, ilgili Yönetmeliğin Tanımlar başlığı altındaki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “ Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeciyi,” tanımı ile aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki alıcı yükümlülüklerinin birlikte değerlendirildiğinde; alıcının taşıma evrakında göre taraflardan biri olarak, gönderilen tehlikeli maddeyi taşıttan, konteynerden vb. araçlardan paketli veya dökme olarak boşaltarak kabul ederken, aynı zamanda Yönetmeliğin 17 inci maddesindeki boşaltan yükümlülüklerinin kapsamındaki boşaltma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olduklarından dolayı, bu durumdaki işletmecilere TMFB’si düzenlenirken “alıcı’’ faaliyeti ile birlikte “boşaltan” faaliyetini de gösterir bir şekilde en az iki TMFB düzenlenmesi gerekmekte olduğu aksi halde yapılacak denetimlerde idari yaptırımlar uygulanacağı belirtilmektedir. Söz konusu idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için söz konusu durumdaki firmaların UDHB Bölge Müdürlüklerine başvurmak sureti ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge kapsamında gösterdikleri faaliyetleri gözden geçirerek “alıcı” olarak aldıkları TMFB’lerine “boşaltran”  ifadesinin işletmek suretiyle ücretsiz olarak yeniletmelerinin gerektiği, Ayrıca UDHB Bölge Müdürlüklerince alıcı+tank+konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi adı altında TMFB’si talebinde bulunan işletmecilere, bundan sonra alıcı+boşaltan+tank+konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olarak TMFB düzenlenmesi gerektiği, Sadece tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi için TMFB talebinde bulunan işletmecilerin taleplerinin işe, talep sahiplerinin tank-konteyner/taşınabilir-tank  işletmecisi olup olmadıklarının her üç başvurudan birinin yerinde incelenerek Yönetmeliğin 18 inci maddesi kapsamında işletmecinin tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olduğunun tespit edilmesinin müteakip, talep sahiplerine TMFB düzenlenebileceği, belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur” ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.