OSMANLI İDARESİNDE İNGİLİZLER DÖNEMİ

                                               Dr Seyfi ŞAHİN

Her ne kadar adı Osmanlı olsa da 1830 yılından sonra,

Devleti Masonlar yoluyla İngiliz krallığı yönetmiştir.

Olay şöyle olmuştur:

“Yeniçeri savaşa gitmemiş, gitse de kaçmıştır.

Devletin başına ehil bir sadrazam atanmasını istememiş isyan etmiştir.

İstanbul pazarlarında ticaret yapıp esnafı tehditle çalışamaz hale getirmiştir.

Bazen yangın çıkarıp mahalleleri yağmalamıştır.

2. Mahmut ta bayrak açıp, halkı Yeniçeriyi kaldırmaya teşvik edip,

Zaten bıkmış olan halk, kazma, kürek ne varsa Yeniçeri ocağına saldırmış,

30 bin Yeniçeriyi yok etmiştir. Devlet ordusuz kalmıştır. 1926.

Daha sonra Mora’da Türklere katliam yapan Yunan çetelerini cezalandırmak için,

Osmanlı ve Mısır donanması,

Navarin’de İngiliz, Fransız ve Rus donanması tarafından yakılmıştır. 1827.

Denizde de askeri kalmayan, Osmanlıya 1829 yılında Ruslar Balkanlardan saldırmış,

İstanbul’a kadar gelmiştir.

Malta ya yerleşen İngiliz donanması Rusları tehdit ederek, geri  göndermiştir.

                ***

Padişahı tehdit eden İngilizler; Muhtemelen, “Hanedanı kaldırırız, ülkeni işgal ederiz,

Bizim dediğimizi yapacaksın” diye tehdit edip gizli şartlarını ileri sürmüştür. 1930

Kayıtlarda bulamadım ama memur maaşını ödeyemeyen padişaha,

İngilizler para yardımı da yapmıştır. Her dediklerini de padişaha kabul ettirmişlerdir.

Yapılanlardan anlaşılıyor ki, Padişaha, pantolon giydirmişler, fes taktırmışlar,

Mehteri kaldırıp yerine Mızıkayi hümayun koydurmuşlardır.

Daha sonra kendi hazırladıkları devlet adamlarına yönetimi teslim etmesini istemişlerdir.

                ***

Dağlarda güvenliği temin eden Yörükleri mecburi ikamete tabi tutturmuşlar.

Dağlarda azınlık isyanlarına zemin hazırlamışlardır.

2. Mahmut’tan sonra hiçbir padişah yönetimde etkin olmamıştır.

Dış işleri bakanlığına getirilen Mustafa Reşit Paşa,

Padişah Zekarette ölümle pençeleşirken,

İngiliz sefaretinde 2 memur çağırıp Balta limanında anlaşma yapmış,

Ahi teşkilatını kaldırmış, bütün ekonomi İngilizlere ve azınlıklara verilmiştir.

Azınlıklar Yahudi, Rum, ve Ermeniler çok zengin olmuş,

Türk milleti ve bütün Müslümanlar sefalete düşmüştür. Daha sonra İslam hukuku kaldırılmış.

Faiz getirilmiş, genel evleri açılmış, içki serbest edilmiş, Türk töresi ve İslam inancı kınanıp,

Baskı altına alınmıştır. Medrese mezunlarına devlet kapısında iş verilmemiştir.

1858 yılında Sipahi ocağı kaldırılmış,

Devlet borçlansın diye Kırım savaşı çıkarılmış, Dolmabahçe sarayı yaptırılmıştır.

Sadrazama kızan Sultan Abdülmecit Kıbrıslı Mehmet Emin Paşayı görevden alınca,

Kraliçe Viktorya, Abdülmecit’i azarlayıp onu tekrar göreve getirmesini istemiş,

Sultan Mecit de tekrar sadrazam yapmıştır.

                ***

Malta’daki İngiliz donanmasına karşılık kuvvetli bir donanma hazırlayan Sultan Azize,

“Vay bizim efendimize karşı nasıl donanma hazırlarsın” diye,

Osmanlı  donanmasının asker ve komutanları Mason olduğu için,

Topları Dolmabahçe sarayına  çevirip “in aşağı” dediler.

Sonra da Sultan Aziz’in bileklerini kesip şehit ettiler.

Sonra iktidara gelen Sultan Hamit onlarla iyi geçindi.

Sarayda hep Mason sadrazam ve vezir bulundurdu. Devlete asla hakim olamadı.

Sonra devlet kadrolarına yerleşen Mason (İngiliz ajanı) kadrolar,

Önce Tanzimatçı, jön Türkler ve İttihat terakki olarak teşkilatlandılar.

Sultan Hamit’i alaşağı ettiler. Devleti Savaşa sokup, 5 milyon Türkü yok ettiler.

Sonunda Osmanlıyı yıktılar.

Böylece İngilizler, Osmanlı hanedanından İstanbul’un fethinin intikamını aldı.

İngilizler 20. asırda Türk hanedanlarını da yok ettiler.

1858 Babür sultanını, 1922 de Osmanlı sultanını, 1925 de Kaçar hanını,

1952 dede Mısır kralını ortadan kaldırdılar.

1922 yılında Osmanlıda İngiliz yönetimi sona ermiş oldu.

1830 yılında başlayan Batılı Emperyalistlerin  dönemi, 15 Temmuz 2016 da sona erdi.

_____________________________________-

08.05.2023, Kayseri.