banner461

Nevşehir İl Müftüsü Altunkaya'nın Miraç Kandili Mesajı…

Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın Miraç Kandili Mesajı…

banner15
Nevşehir İl Müftüsü Altunkaya'nın Miraç Kandili Mesajı…
10 Mart 2021 Çarşamba 11:44

banner517
banner134

Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Miraç kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları ifade etti;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
10 Mart 2021 Çarşamba gününü Perşembe gününe (Bu gün) bağlayan gece, Peygamberimiz (S.A.V.)’in ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabul edildiği Miraç gecesini yeniden idrak edeceğiz. Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşen bu tarihî yolculuk İsra adı verilen bir gece yürüyüşüyle başlamış, oradan da semaya uzanmıştı. Kutlu yolculuğun ilk aşaması Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır:“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
Miraç, Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.), amcası Ebû Tâlib’i ve eşi Hz. Hatice validemizi peş peşe kaybetmenin acısını yaşadığı, destek arayışı için gittiği Tâif’ten taşlanarak döndüğü Hüzün Yılı’nda gerçekleşmiştir. Tarihin derinliklerinde yitip gitmeyen bu fevkalâde buluşma, her müminin günde beş defa kıldığı namaz aracılığıyla daima canlı kalmakta, yılda bir defa da bütün müminlerin idrakini yücelere doğru yönlendirmektedir.
Yeryüzünün manevi odaklarından, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları güçlendiren miraç, Müslümanların gönül dünyalarını da öylesine güçlendirecek, sıdk ve imanlarını pekiştirecek, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek manevi bir tecrübedir. Habib-i Edibi’ni teselliye, desteğe ve güvene davet eden miraç, Müslümanları da huzura, hakikate ve marifete davet etmektedir.
Miraç, insanın erdem yolculuğudur.
Miraç, ilâhî kudreti temaşa eden Hz. Peygamberin (S.A.V.) şahsında, insanlığın Hakka yürüyüşüdür.
Miraç, zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Yüce Allah’ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik ediştir.
Miraç, semanın katmanlarını ve Rabbe vasıl olan yolun duraklarını aşan bir bereket yolculuğudur. Peygamberimiz (S.A.V.) bu yolculuktan ümmetine üç büyük armağan ile dönmüş; beş vakit namazı, Bakara suresinin son ayetlerini ve ‘’İman edip bu imanla ölen kimsenin cennetlik olduğu’’ müjdesini bizlere ulaştırmıştır.
Miraçta aklı geride bırakan bir aşk, maddenin ötesine geçen bir nazar, aşağıyı ve aşağılığı kabul etmeyen bir yükseliş vardır. Miraçta elemi, kederi, çaresizliği, ümitsizliği bir kenara koyup yeniden yola çıkma vardır. Miraçta arınma, durulma, korunma ve kollanma vardır. Ve miraçta alınması gereken ibret ve dersler vardır.
Bugün bizler alnımız secdeye vardığında miracın heyecanını hissetmeyi, Rabbimizin sonsuz merhametine, af ve mağfiretine nail olmayı diliyoruz. Kendi iç dünyamızın semasına doğru bir yolculuğa çıktığımızda insanlık adına ne kadar aciz ve perişan halde olduğumuzu görüyoruz.
Gökdelenlerle bulutlara yükseldik ama ahlâkî güzelliklerimiz her geçen gün daha da eridi. Atmosferi aştık, göğün katmanlarını geçtik ama kulluğumuz her geçen gün daha da zayıfladı. İnsafsızlık, vicdansızlık, adaletsizlik ile küçüldük. Hırs, tamah, kibir ile kendimizi kaybettik. Her türlü Şiddet, öfke, nefret ile insanlığımızı unuttuk.
Bugün işgaller, çatışmalar altında kan ağlayan İslâm coğrafyası ve doğal afetler ile boğuşan yerküre halkları için yardım etme, ama her şeyden önce acıları doğuran yaralı bilinçlerden, çarpık dindarlıklardan, hasta yüreklerden, körü körüne bağlanmış irade ve idraklerden kurtulmak için Allah Teâlâ’ya yakarma zamanıdır.
Unutulmamalıdır ki bugün de tüm insanlığı içine sürüklendiği süflî hayattan kurtarıp tekrar ulvî bir hayata yükseltecek ve miraç vazifesi görecek olan değerler, sadece Hz. Peygamberin (S.A.V.) Allah'dan getirdiği ve çağlar üstü örnekliği ile bize miras bıraktığı rahmet yüklü evrensel mesajlarda mündemiçtir. İnsanlar ancak bu değerlere sahip çıkıp sarılarak kaybettiği insanlığını yeniden bulacaktır.
Bugün, Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) Mirac’ından ilham alarak bireysel ve toplumsal yükselişin yollarını arayalım. Zulmün batağına saplanan insanlık ailesinin bu çamur deryasından kurtulabilmesi için hal çareleri düşünelim. İnsanın maddi çıkarları uğruna yitirmiş olduğu maneviyatını yeniden kazanabilmesi, hatalarından uzaklaşıp erdemleriyle yeniden buluşabilmesi için Mirac’ın ne büyük bir imkân olduğunu fark edelim.
Zaman içinde zamanlar dürülüdür. Miraç gibi hikmetli bir yolculuğu andığımız ve anladığımız bu mübarek gecenin kıymetini bilelim. Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimize (S.A.V.)’e olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazeleyelim. Eşref-i mahlukat olmanın bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir lisan, daha güzel bir ahlâk, daha ümitvâr bir yürek, daha huzurlu bir dünya için dualarımızı miraca gönderelim.
Bu duygu ve temennilerle Nevşehir’imizde, ülkemizde ve dünyanın dört bir köşesinde yaşayan bütün Müslümanların Miraç kandilini tebrik ediyor, bu kutlu gecede Yüce Rabbimize açılan ellerin ve yakaran dillerin, başta genelde tüm insanlığın pandemiden kurtulmasına, İsrâ ve Miracın cereyan ettiği kutsal topraklar olmak üzere bütün İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine; insanlığın hidayetine,  pandemiden kurtulmasına adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Ahmet Celalettin Altunkaya
İl Müftüsü


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.