ÜRGÜPLÜ ECZACI ASIM MANAP

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Asım Manap ismiyle tanışıklığımız 1970 li yıllara gider. Parasız Yatılı sınavını kazanıp Ürgüp Ortaokuluna kaydolduğumda “Eczacı Asım Manap tarafından annesi Behiye Hatun adına yaptırılan Talebe Yurdu”nda kalmıştım. İstanbul’da ilk eczanenin 1928 yılında açıldığı düşünülürse, Asım Manalp’ın  Cumhuriyet’in ilk eczacılarından birisi olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul’da değişik semtlerde eczanesi olmuştur.

Ürgüplü Eczacı Asım Manap tarafından 1962 yaptırılarak annesi Behiye Hatun adına Ürgüp Ortaokuluna bağışlanan pansiyon uzun süre yoksul köy çocuklarına hizmet vermiştir. Parasız Yatılı sınavnı kazanarak Ürgüp’e gelen zeki köy çocukları ya da Ürgüp köylerinden parası ile kalmak isteyen  öğrenciler bu “talebe yurdunun” konuğu olmuştur.

Hem okulda hem aynı yurtta çocukluk çağlarındaki anıların unutulması mümkün değildir.

Asım Manap konusunda İstanbul Eczacılar Odası’ndan bilgi talep edilmesine rağmen sağlıklı bir bilgi edinilememiştir. Çorlu’lu Hatice hanımla evlilik yaptığına dair bilgiler mevcuttur.

İlk Kadın eczacımız olarak bilinen Fatma Belkıs Derman’ın 1941'de Eczacı Asım Manap'dan Bahçekapı'daki İstanbul Eczanesi'ni devraldığı(Wikipedia) anlaşılmaktadır. Fatma Belkıs Derman anılarında Asım Manap’ın kendisine çok yardımcı olduğunu da anlatmaktadır. Bu durumda Asım Manap’ın İstanbul Bahçekapı ve Şişli’de eczanesi olduğu anlaşılmaktadır.

10 Ekim 1969 Tarihli Milliyet Gazetesi

10 Ekim 1969 ve 19 Ekim 1969 Tarihli Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan ilanlardan Eczacı Asım Manap’ın 1968 yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Asım Manap’ın 1953 yılında da Şişli Eczanesini işlettiğine dair reçeteler mevcuttur.

Doğup büyüdüğü yerlere katkı sağlayan hayırseverlerin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum.