YEMEN’DEYDİM PAŞAM

 

Mersin …

Akdeniz dalgalarının okşadığı kıyılar…Havasında turunç kokusu…

Torosların karlı dorukları bulutları deler de semaya yükselir…

Esen yeller yünsü yünsü kokar.

‘’ Cennet nerededir, ‘’  diye sorulsa ‘’Burasıdır işte’’ denilebilir.

1930’lu yıllar.

Kuzeyde Samsun ile güneyde Mersin demiryollarıyla birbirine bağlanmıştır.

Osmanlı ya Balkan Yarımadasına döşemiştir rayları, ya Hicaz’a.

Cumhuriyet, bu yurdu demir ağlarla örmektedir.

Atatürk, olanak buldukça tren yolculuğu yapar; Mersin’i pek sever.

Ankara’da bunaldıkça biner trene, güneye iner.

Hem de bu yolculukta Hatay özlemini dindirir.

Atatürk’ün bir yolculuğunda bir Türkmen kocası da Reisicumhur otomobiline binmiştir.

Halkı selamlarken Atatürk, bu yaşlı yörüğü görmüştür. Adamcağız gözleri yaşlı, hayran hayran Yüce Başbuğ’a bakmış; gözgöze gelmişlerdir. Otomobil durmuş, yörük Ata’nın yanına oturmuştur.

Adı Nizameddin Ağa’dır yaşlı yörüğün.  Kışı yaylasında, diğer mevsimleri Mersin Kışlağında geçirmektedir.

Sahil yolunda ilerlerken otomobil, halkın coşkun sevgi gösterilerine karşılık verir Atatürk.

Denize yakın binbir güzellikte yalılar, köşkler, saraylar, konaklar sıralanmıştır.

Birçoğu, Atatürk’ün Mersin’e gelişine ilgisiz kalmışlardır.

Yüce Önder’in gözü caddenin iki geçesindeki köşklerdedir.

‘’ Bu konak kimin ? ‘’

‘’ Rum Konnstanin’in Paşam. ‘’

‘’ Bu saray kimin ? ‘’

‘’Ermeni Antranik’in Paşam.’’

‘’ Bu yalı kimin ? ‘’

‘’ Musevi Binyamin’indir Paşam. ‘’

‘’ Bu köşk kimin ya ? ‘’

‘’ Levanten Amintore’nin Paşam. ‘’

Atatürk, Koca Türkmen’in bilgisine hayran kalmıştı. Fakat bu arada yüzü derin bir kederle kasılmıştı. Gökçe gözleri bulutlandı.

‘’ Yahu baba !’’ dedi. ‘’ Rum, Ermeni, Levanten bu toprakları sahiplenirken, bu sarayları yaptırırken sen neredeydin ? ‘’

Yörük  Nizameddin Ağa, derinden gelen bir sesle karşılık verdi.

‘’ Yemen’de asilere karşı vuruşuyordum Paşam. 12 sene harbettim orada ‘’

Ulu Önder sarsıldı. Koca yörüğe baktı. İkisinin de gözleri yaşarmıştı.

Mersin, sıcak bir günü yaşıyordu.  

------------------------------------------------