EHL-İ BEYT İ SEVMEK CENNETE GÖTÜRÜR
Bizler Hazreti peygamberimiz efendimiz (S.A.V)’i dünya gözüyle göremedik. Ancak onun ehl-i beytini görmemiz mümkündür. O’nun soyundan gelen , O’nun kanını taşıyan Seyyidler,Şerifler bugün dünyanın bir çok yerinde Peygamber efendimizin neslinden gelen ehl-ibeyt mevcuttur. Bunların bir çoğuda elhamdulillâh Türkiye’mizde bulunmaktadır…
Resulûllah(A.S)’ın birinci emaneti olan Kur’an -ı kerim. kıyamete dek devam edeceği gibi, ikinci emaneti olan ehl-i beyt de kıyamete kadar varlığını devam ettirecektir.
Resulullah’ın (S.A.V) ehli beytini emanet bırakması mü’minler için büyük bir şereftir.
Bu sebeple bizlere emanet bırakılan ehl-i beyte her hususta yardımcı olmamız ve onları canı gönülden sevmemiz gerekir. Kendi akraba ve yakınlarımıza yardım ettiğimiz gibi onlara da yardım etmeliyiz. Nitekim Hazreti peygamber aleyhisselam bu hususta şöyle buyuruyor:
“Sizin en hayırlınız benden sonra ehl-i beytime karşı En hayırlı olanınızdır.”
Ehl-i beyt’ten birine iyilik yapan kimse bunun karşılığını kıyamet gününde fazlasıyla görecektir.Nitekim Hazreti Resulûllah(A.S) şöyle buyurmuştur.
“Kıyamet gününde benim kendisine şefaat etmemi isteyen bir kimse ehl-i beyt’imle alâkasını kesmesin ve onları sevindirsin.”Hz Ömerin oğlundan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber’in(S.A.V) son söylediği söz şu idi”EHL-İ BEYTİME sahip çıkınız….Salli barik okurken nasıl efendimiz ve ehl-i beyt’ine salatu selâm okuyor isek hayatta olan ehl-i beyt’in takva üzere yaşayanlarını arayıp bulup ziyaret edeceğiz ve dualarını alıp bereketleneceğiz inşaEllah…Tatlı suyun başı kalabalık olur derler ya Ehl-i beyt’in takva imamlarını binlerce kişi ziyarete gidiyor .Ehli beyt sevgisi dalga dalga tüm yurtt yayılıyor tüm yurttta..EEfendimiz(S.A.V) şöyle buyuruyor:” Ehl-i beytim’i sevmeyenin kalbine iman girmez”H.Şerif —Tirmizi
EHL-İ BEYT’E KARŞI TAVIR ALMAK
Hiçbir mü’min’in ehl-i beyt’e karşı tavır alması doğru değildir. Nitekim Hazreti peygamber sallallahu aleyhi vesellem ehl-i beyte karşı tavır sergileyenler hususunda şöyle buyurmuştur. “Allah’a yemin ederim ki, bana ve ehl-i beytim’e buğzeden ve bizi kızdıran kimse,muhakkak cehenneme girer.”H.şerif .Hakim el müstedrek te kayıtlı.
Ehl-i beyt’i üzen Hazreti Fatıma (R.ANHA) annemizi üzmüş ,Bizzat ‘Resûlullah’ı üzmüş sayılır.Resûlullah (S.A.V) üzen de Allah‘ın(C.C) hiç hoşnut olmayacağı bir tavır sergilemiştir. Bu durum ehlibeyt ailesinin tamamı için geçerlidir. Salâtu selamı çoğaltarak peygamberimizin bizlere şefaatci olmasını şiddetle arzulayacağız …
Selâm ve dualarıyla Hayırla kalın inşaAllah...