S A B I R

Kişilerin veya toplumların olaylar karşısında gösterdiği cesaret ve metanetini kaybetmeme duygusudur. Sabır; Müslümanlar için çok önemli bir konudur. kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde sabır konusu çok yer almıştır.Bu acılı ve çok sıkıntılı günlerimizde en çok lüzumlu olan duygu ve davranışlardır. kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde Rabbimiz sabırla ilgili nasıl davranış sergilememiz gerektiğini ayet-i kerimelerde belirtmektedir.Bakara suresi 45. ayette sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz huşuu duyanların dışındakiler için ağır bir şeydir.

Yine Bakara s. 153 ayeti kerimede ey iman edenler; sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.

Elhamdulillah müslümanız kur'an-ı kerim'e iman etmişiz. Rabbimizin ayetlerinde emredilenleri uygulamak zorundayız. Eğer uygulamaz isek Rabbimize isyan etmiş oluruz. O’nun emirlerini dinlememiş oluruz .Sonra da Allah muhafaza her sıkıntı geldiğinde üzülmekten başka davranışımız olmaz. O'da insanın dünyasını karartır. Yine aynı sure 155. ayette Rabbimiz; Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz .Sabır gösterenleri müjdele.buyruluyor.

Yine bakara suresi 177. ayet-i kerimede; yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa,isteyip dilenene,kölelere özgür olsunlar diye veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine ayetlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın (kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır) işte bunlar, doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır.

Ali İmran suresi 17. ayeti kerimede; Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir

Ali İmran suresi 186. ayeti kerimede andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önceki kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler isteyeceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu emirlere olan azimdendir. yine aynı surede 200. ayeti kerimede; ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah'tan korkun umulur ki kurtulursunuz.

Hac suresi 35.ayeti

kerimede onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler; namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. Rabbimiz daha birçok ayeti kerimede sabırla ilgili bize Emir ve tavsiyelerde bulunuyoruz bize düşen rabbimizin emrini tutmak ve ona ibadet tahtta duada devamlı olmaktır. Allah Celle celâluhu sabredenleri sever. Rabbiniz tüm depremzedelerin ve milletimizin sabrını arttırsın. Sıkıntılarımızı bir an önce hafifletsin inşaEllah.Kalbimize zikrini koyarak bizleri ferahlatsın inşaEllah…