banner461

Avanos otogarı işletme hakkı ihaleyle kiraya çıkıyor

İşletme hakkı Avanos Belediyesi’ne ait otogara gelen şehirlerarası otobüslerden tahsil edilecek giriş ücretleri alımı hakkının kiralanması işi ihale edecek.

banner15
Avanos otogarı işletme hakkı ihaleyle kiraya çıkıyor
14 Eylül 2021 Salı 10:31

banner517
banner134

İşletme hakkı Avanos Belediyesi’ne ait otogara gelen şehirlerarası otobüslerden tahsil edilecek giriş ücretleri alımı hakkının kiralanması işi, 20.09.2021 Pazartesi günü, saat 14:00’ de ihale edecek.

İLAN
AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
AVANOS OTOGARI İŞLETME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ

İşletme hakkı Belediyemize ait otogara gelen şehirlerarası otobüslerden tahsil edilecek giriş ücretleri alımı hakkının kiralanması işi, 20.09.2021 tarihinde Pazartesi günü, saat 14:00’ de, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.
İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale aylık kira muhammen bedeli 1.141,67 TL olup, yıllık toplam kira bedelinin en az  % 3’ ü oranında geçici teminat ödenecektir.

İhale kira şartnamesi 50,00 TL karşılığı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.
İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler                  
1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)
2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)
3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)
4-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)
7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dairmak buz] (Aslı)
8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)
9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

Teklif dosyaları 20.09.2021 tarihinde Pazartesi günü, yukarıda belirtilen ihale saatine kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.