banner461

Sevimli'den genel kurul değerlendirmesi

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) 7. Olağan Genel Kurulu Ankara’ da düzenlendi. 

banner15
Sevimli'den genel kurul değerlendirmesi
23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:50

banner517
banner134

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) 7. Olağan Genel Kurulu Ankara’ da düzenlendi. 

Genel kurula ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEÇ-SEN İl Temsilcisi Kemal Sevimli, "Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Temel İlkelerimizin örtüştüğü BASK’a katıldık. Genel kurulda Bask Genel Başkanlığına Bask Genel Sekreteri Mehmet Alper Öğretici, Bask Genel Sekreterliğine İse Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanımız Ümit Demirel seçilmişlerdir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün ‘’Bağımsızlık Benim Karakterimdir.’’ Sözünü şiar edinmiş bir sendikacılık anlayışı ile Temel İlkelerimiz; 

Siyasi partilerin vesayetine ve boyunduruğuna karşı çıkan, piyon ve payanda olmayan, gücünü çalışanlardan alan bağımsız bir sendikacılık. Sendikal hakları; sınıf veya siyasi iktidar mücadelesine payanda yapan anlayışın yerine, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen kitle sendikacılığı. Üyelerinin haklarını hükümetlere peşkeş çeken sarı sendikacılık anlayışını da üyelerini salt ideolojik amaçlarla sokağa dökerek kamu düzenini zaafa uğramayı amaçlayan ideolojik sendikacılık anlayışını da tarihe gömecek gerçek sendikacılık. Çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine diyalogu arayan, ancak hak alma ve hak aramada kararlı, ısrarlı ve mücadeleci bir sendikacılık. 2000’li yıllarda üyelerini aile bireyleri ile birlikte bilgi toplumuna hazırlamayı ve kazandırmayı amaçlayan bilgi sendikacılığı. Sendikal hakları; örgütlenme, toplu pazarlık, grev, siyaset ve yönetime katılma haklarının bir bütünü olarak gören çağdaş sendikacılık... Çalışanlarını aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire sahip olmalarını sendikal örgütlenmenin asgari şartı sayan refah sendikacılığı. Hak arama ve hak almanın yanı sıra, topluma götürülen hizmetlerde verimlilik, üretkenlik, hakkaniyet ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlayan hizmet sendikacılığı...  

Sendika içi demokrasinin tam anlamıyla işlediği, tabandan tavana katılımın tüm üyelere açık olduğu, her göreve serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılacak seçimlerle gelinen demokratik bir sendikacılık...  

Emeği ve alın terini en yüce değer kabul eden, üyelerini arkasında değil yanında gören ve onlarla birlikte yürüyen hak sendikacılığı...  

Anayasada ifadesi bulunan Cumhuriyetin temel niteliklerine ve Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne bağlı ulusal sendikacılık...  

Üyeleri ile geleceği kurmayı amaçlayan ufuk sendikacılığı...  

Arka bahçe, yan kuruluş olmayı kabul etmeyen, örgütlü gücünü toplu pazarlık masasında üyelerinin ortak ekonomik, sosyal mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kullanan ilkeli bir sendikacılık...  

Başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda insan hakları ihlallerine karşı koyan ve duyarlı toplum yaratmayı amaçlayan toplumsal bir sendikacılık...  

Kimden gelirse ve kime yönelik olursa olsun terörü insanlık suçu sayan barışçı bir sendikacılık...  

Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yaşama geçirilmesi için var gücü ile çalışan, ülkenin her karış toprağında hukukun üstünlüğünü hakim kılacak meşru bir sendikacılık... 

Pazarlık masasında üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmek için hak grevi başta olmak üzere, grev hakkının kullanılacağı defosuz bir sendikacılık...  

Soygunculara, vurgunculara, hortumculara karşı duran, yoksulluk ve yoksuzlukla mücadeleyi görev sayan bir şeffaf sendikacılık… 

 Yurttaşlık bilincini, hür ve demokratik bir toplumun temeli sayan ve bu alanda toplumsal duyarlılık olmayı amaçlayan özgür bir sendikacılık… 

Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden çalışanların adil bir şekilde pay almasını amaçlayan sosyal adaletçi bir sendikacılık... 

BASK ve bağlı sendikaların çatısı altında herkese yer açıyoruz: Hakkını aramak isteyen, haksızlığa ve zulme kafa tutmak isteyen, iktidar karşısında köle ve kapıkulu muamelesine maruz kalmak istemeyen, arta kalanı değil hakkı olanı almayı düşünen tüm kamu çalışanlarını bu çatı altına çağırıyoruz şeklinde belirlenmiştir" ifadelerinde bulundu.  


Kaynak: MHA

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.