KENDİ MİLLETİNE DÜŞMANLIK

               Dr Seyfi ŞAHİN

Hitlerin propaganda bakanı Göbels;

“Gerçekler yok. Çok tekrar edilen şeyler vardır” demiştir.

Sosyal psikolojinin kanunlarından biri de “beyin yıkamak”tır.

Bu konuda çok araştırma yapan Emperyalist  kuvvetler,

Toplumları nasıl idare edeceğini biliyor. Bunun için “Toplum mühendisliği” geliştirmiştir.

Bu bakımdan düşmanlarımız tarafından yıkanan beyinlerimiz, doğru düşünce görevini yapamıyor.

Dostunu düşman, düşmanını dost görüyor.

Bu durumdan kurtulmanın, zeka ve kabiliyetlerle ilgisi yoktur.

Bu fırtınadan kurtulmanın yolu, ikidir.

Birincisi, Milletini seveceksin, Türkçü olacaksın.

Sana verilen bilgileri bu çerçevede değerlendireceksin.

İkincisi de; iyi bir Müslüman olacaksın. Bilgileri, iman, itikat, Kuran ve Sünnetle değerlendireceksin.

Böyle bir kriterle hareket edersen dost mu? Düşman mı? Bilirsin.

Beynini yıkayanlar, vız gelir tırıs gider. Veya bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar.

                ***

Beyin yıkama tekniklerinin içine, menfaat girerse,

Bir kişi veya teşkilata bağlanırsan da bu beladan kurtulamazsın.

2 asırdır, başımıza gelenler, çektiklerimiz ve belki de çekeceklerimiz, hep bu çerçevede oluşmaktadır.

Bir misal vereyim.

Bizim düşmanlarımız kim?

Tabii ki Hıristiyan Batılılar. Yani Haçlılar.

Bizi soyabilmek için, önce İslam hukukunu kaldırıp faizi getirmiş.

Sistemi öyle bir kurmuşlar ki, ne yapsan onların faiz belasından kurtulamıyorsun.

Daha sonra bunu genişletmişler, kağıt para icat etmişler,  borsa uydurmuşlar…

Hiçbir şey olmazsa kredi kartı çıkarmışlar, işi kolaylaştırmışlar ki, çaktırmadan cebini boşaltıyorlar.

Bin de bir komisyon alıyorlar. Türkiye, ayda 200 milyar tl kredi kartı ile borçlanıyor.

Yani ayda 200 milyon emperyalistlerin cenine akıyor.

Yani her ya bir fabrika…

Bir de beynimizi yıkayarak, yani okul çantalarına, elbiselerin üstüne  İngilizce  yazarak,

Onlara özendirerek, onların üstünlüğü telkin edilerek,

Bütün harcamalarımızı onların markalarına yaparak, varlığımızı onların kesesine gönderiyoruz.

Artık kişi onlarla beraberlikten mutlu oluyor.  Onlara  para vermek için yarışıyor.

Peki çözümü nedir?

Milli gurur ve şuur. İslam imanı ve ahlakı.

Markaya para vermenin israf olduğunu, israfın haram olduğunu bilse yapar mı?

                ***

O halde emperyalizmin düşmanı, Türklük şuuru ve İslam hayatını yaşamak. İslam imanıdır.

Onlar ne yapıyor?, Osmanlı kötü diyor.

Hani beynini köleleştirdi ya…

Adam, Osmanlı ile gurur duyacağına ona düşman oluyor.

Başbuğ Türkeş ne diyor:

“Türk milletinin en büyük eseri Osmanlıdır.”

Benim ahmak yavrum. Sibirya’dan, Serendib’e(Hindistan),

Çin Seddin’den Adriyatik’e, benim ülkem diyeceğine…

Vay Osmanlı  niçin yabancı cariye ile evlendi  diyor.

O yabancı cariye var ya, O Turhan Sultan,  İslam imanı ile, devleti kurtarıp, Köprülüyü getirdi.

Cihan devletimiz yeniden şahlandı.

Ama bunu diyen köle kafa “İngiliz, Amerika ve Vatikan gibi düşünüp bu şerefli milleti iki günde satar.”

Vatikan’ın Asya yı Hıristiyan etme planı var ya, önce Türkleri İslam’dan soğutup dinden çıkarmak.

Sonra da  Emperyalizmin ağzına atmak.

Buna izin vermeyeceğiz!

11.12.2023, Kayseri.