Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Avanos ilçesinin Özkonak Beldesi ile ilgili tarihi nitelikte karar aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 09 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak Beldesinde bulunan tarihi Ceneviz Deresi Vadisi, orta mahalle ve yeraltı şehrinin olduğu yerin statüleri revize edilerek “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Nevşehir ili, Avanos ilçesi sınırları içerisinde yer alan Özkonaklar Yer Altı Şehri ve Dere Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 03.01.2024 tarihli ve 8397835 sayılı Oluru ile Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur. Alana ait koordinat ve parsel bilgileri https://says.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

Konuya ilişkin detaylar yarın www.fibhaber.com da yer alacaktır.