PARMAĞINDAN TANINABİLEN ŞEHİT SAHABİ

Sahabe-i Kiram’ın(RA)Din-i Mübin-i İslâm’ı yayma ve Efendimiz’i(SAV) koruma uğrunda yaptığı fedakârlıklar, kendilerinden sonra gelen nesilleri imrendirecek ve hayrette bırakacak niteliktedir. İslâmiyet onların bu davranışları sayesinde kök salıp yayılmış ve sonraki nesillere ulaşmıştır.

Cenab-ı Hakk(CC)Yüce Dini uğruna canını veren ve şehadet mertebesine nail olan Müminlerden övgüyle bahsetmiş ve onları makamların en güzeliyle müjdelemiştir. Rabbimiz Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurur: “Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği)beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.”(Ahzab,23)

Bu ayetin sebebi nüzulünü Enes b. Malik şöyle nakleder: Enes b. Malik’in amcası Enes b. Nadr, Bedir gazvesine katılamadığı için çok üzülmüş ve Hz. Peygamber’e(sav) gelerek “Müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah müşriklerle tekrar savaşmayı müyesser kılarsa ne yapacağımı da görecektir.” demiştir.

Nitekim bir yıl sonra UhudSavaşı olmuş, Enes b. Nadr en ön saflarda yerini almıştır. Fakat bir ara Müslümanlar, okçuların yerini terk etmesinden dolayı dağılınca Enes b. Nadr: “Ya Rabbi, şunların yaptıklarından özür diliyorum.” diyerek hiç düşünmeden hemen ileri atılmış ve orada şehit düşmüştür. Enes b. Malik der ki: “Biz onun cesedi üzerinde seksen küsur yara saydık. Bir kısmı kılıç darbesi, bir kısmı da mızrak ve ok yarasıydı. Amcamı tanıyamadık, onu ancak kız kardeşi halam Rübeyyebt. Nadr parmaklarından tanıyabildi. (Tirmizi, Tefsir, 34.)

Bedir, Uhut ve tüm savaşlarda  olduğu gibi Hz. Peygamber’i(SAV) yalnız bırakmayan; Hz. Hamza, Hz. Mus’ab, Hz. Enes, Hz.Ömer, Hz. Ali, seksenden fazla yarasıyla ancak parmaklarından tanınabilen Hz. Enes b.Nadr ve binlerce samimi sahabenin canları ve mallarıyla gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık örnekleri...

Saadet asrından günümüze kadarCenab-ı Hakk'a(CC) verdikleri söze sadık kalıp şehadet şerbetini içen tüm hak erlerini Rabbim cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin. Bizleri de o yüce makama layık eylesin.