SAFER AYI BELA VE MUSİBET AYIMI?


Hüsrev Öndegelen

Hüsrev Öndegelen

Okunma 14 Eylül 2020, 10:54

SAFER AYI BELA VE MUSİBET AYIMI?

Daha Muharrem ayı bitmeden kamerî/hicrî takvimin ikinci ayı olan Safer ayının bela ve musibet ayı olduğu, hatta belaların birinci kat semaya indiği, şeklindeki söylentiler maalesef zihinleri meşgul etmektedir. Gerçekten safer ayı bela ve musibet ayı mıdır? Bu aya atfedilen uğursuzluk telakkisi doğrumu dur? Hassaten bu ayda okunması gereken dua ve kılınması gereken namaz var mıdır?

Safer ayının bela ve musibet ayıolduğuşeklindeki anlayış cahiliye dönemine ait ve hurafedir.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış cahiliye dönemine ait olup (EbûDâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (SAV) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur. (Buhari, Tıb,19)(din işleri yüksek kurulu)

Peygamberiz (SAV) bu aya atfedilen uğursuzluğu reddetmiştir.

Safer ayı, cahiliye Arapları tarafından uğursuz ay olarak tanınıyor ve bu ayda umre yapmak büyük günahlardan sayılıyordu. Resûlullah (SAV) ise “Umre her zaman helâldir!”(Buhârî, Kitâbu’l-Hac,H. No:777) buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştı. Ama ne yazık ki; bu ayda akdedilen nikâhların uzun ömürlü olmayacağı, bu ayda yapılan faaliyetlerin sonuçsuz kalacağı, bu ayda başlanılan işlerin uğursuzlukla biteceği tarzındaki inançların, cahiliye Araplarından beri halk arasında yer yer varlığını sürdüre gelen hurafelerden olduğunu görüyoruz. Bu konuda Efendimiz(SAV):”Hastalığın kendiliğinden sirayeti yoktur; uğursuzluk ve baykuş ötüşünün olumsuz etkisi yoktur; Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir! Buyurmuşlardır.(Buhârî, Kitâbu’t-Tıp,H.No:1927)

Bu aya mahsus okunması gereken dua ve kılınması gereken namaz var mıdır?

Safer ayına mahsus bir duadan ve son çarşambası kılınabilecek bir namazdan bahsedilir. Ancak Safer ayına has özel bir dua veya herhangi bir günü kılınacak bir namaz yoktur.(Din işleri yüksek kurulu) Safer ayına mahsus özel bir oruç da yoktur. Her ay tutulması sünnet olan meselâ pazartesi ve perşembe günleri oruçlarına devam edilebileceği gibi, her ayın ortasında tutulması sünnet olan üç gün oruç prensibiyle Safer ayının ortasından üç gün oruç tutmak da bu aya mahsus bir tavsiye olarak anlaşılmamak kaydıyla sünnet olarak tavsiye edilebilir. Hz. Peygamberin (SAV) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. (TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 35. cildinde, 450-451)

Belli ayları bela ve musibet ayı olarak ilan etmek doğru değildir.

İslâmiyet’te hürmet duyulan ve belli ibadetler için tahsis edilen aylar, günler ve geceler bulunmakla beraber; afetler, musibetler ve semavî belâlar için tahsis edilen muayyen her hangi bir zaman diliminden söz etmek mümkün değildir. İslam tarihinde meydana gelen bazı olumsuz vakaların bu ayda vuku bulması bu ayın uğursuzluğu bela ve musibet ayı gibi telakki edilmesi kesinlikle doğru değildir. Bizim dikkat etmemiz gereken husus; Rabbimizin bize ihsan ettiği kıymetli zamanımızı çok iyi değerlendirmek, zihnimizi, fikrimizi boş ve lüzumsuz hurafelerle doldurmamaktır.

HÜSREV ÖNDEGELEN

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.