Yaşasın Cumhuriyet.

29 Ekim 1923’te kurulan cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve heyecanla kutluyoruz. 

Kutlu olsun.

Cumhuriyet ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla işgalci devletlere karşı vatan topraklarını savunup, özgürlüğü ve bağımsızlığı için canı pahasına savaşmış bir milletin yeniden küllerinden doğmasının hikayesidir. 

Cumhuriyette egemenliğin kaynağı halktır ve halkın üstünde hiçbir otorite bulunmamaktadır. 

Yüce Türk milletinin yüksek menfaatlerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyet yönetimi bu yüce menfaatlere erişmek ve korumak için akıl ve bilim ile ihtiyaç duyulan teşkilatlanmayı kurar ve geliştirir. 

Cumhuriyet yüce Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasını sağlar.

Bir kişinin ya da belirli bir grubun menfaatlerinin, milletin menfaatlerinden üstün kabul edilmesi akla aykırı bir durumdur. Kabul edilemez ve edilmemelidir. 

Cumhur halk demektir. Türk halkı onuru, gururu, temel hak ve özgürlükleri ile insanca yaşamayı hak eder. Bu temel hak ve özgürlüklerin başkalarına devredilmesi düşünülemez ve kabul edilemez. Tarih boyunca Türk milleti olarak başkasının boyunduruğu altına girmektense ölmeyi tercih ettik ve bundan sonrada ederiz. 

Cumhuriyet yönetim biçimi demokrat olmak zorundadır ve gücünü milletten almalıdır. Gücünü milletten alan yöneticiler yine bu gücü milletin yüksek menfaatlerine uygun biçimde kullanmalıdır. Dolayısıyla, halkın seçtiği yöneticiler ancak halkın temsilcileri olarak iş yapabilirler. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alırlar. 

Halk asıl, onlar vekildir.  Onun için milletvekili seçilenler ‘Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim’ şeklinde yemin ederler. Bu bir şeref ve namus borcudur.  
Yani, annesinin, babasının, yakın akrabalarının menfaatini değil ulusun menfaatini koruyacağını, hukuktan, adaletten ayrılmayacağını, kendisine verilen bu görevi halkın menfaatleri için çalışarak yerine getireceğini yemin ederek kabul ederler.

Bana göre cumhuriyetin bir ülküsü vardır, o da akılcılık yoluyla milletin yerli ve milli değerlere bağlı olarak gelişmesi ve yükselmesi ülküsüdür. Cumhuriyet gelişen ve değişen dünya düzeninde, kendi benliğinden kopmadan, gelişmeyi, toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını arzular. 

Cumhuriyet, insana istediği alanlarda özgürce gelişme, inanç, düşünce ve kanaatini açıklama özgürlüğünü verir. Yani Cumhuriyet özgürlüktür. Özgürlük ise bir insanın en kıymetli hazinesidir. 

‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.’ diyerek Cumhuriyeti Türk gençliğine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabede ‘Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ demek suretiyle bu hazineyi bize ve bizden sonra gelecek nesillere emanet etmiştir.

Cumhuriyetin ve nimetlerinin tam olarak farkında olmayanlara ve yeni nesillere anlatmak bir vatandaşlık borcudur. 

Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kutsal vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.