MEDARI İFTİHARIMIZ HACI BEKTAŞI VELİ HAZRETLERİ


Hüsrev Öndegelen

Hüsrev Öndegelen

Okunma 13 Ağustos 2021, 18:26

MEDARI İFTİHARIMIZ HACI BEKTAŞI VELİ HAZRETLERİ

Rahmetli babam fırsat buldukça hayatta olan maneviyat büyüklerini ziyaret eder, ellerini öper, bilgilerinden istifade eder ve hayır dualarını talep ederdi. Rahmeti rahmana göçmüş gönül erlerinin de kabirlerini ziyaret eder, onların manevi huzurunda saygı ve hürmet göstererek Kuranı Kerim tilavet edip dua ederdi. Biz de her defasında bu ziyaretlere iştirak eder, dua eder feyz alırdık. Bilhassa şehrimizin manevi dinamiklerinden Hünkâr Hacı Bektaşı Veli hazretlerini ziyaretimiz bizim için unutulmaz anlar olurdu. Yaşadığımız bu mutluluğu ve bundan aldığım iç huzuru tarif etmem imkânsız.

Hünkâr Hacı Bektaşı Veli hazretleri; İmam Mâturîdî, Hoca Ahmet Yesevî, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayramı Velî gibi Türk-İslam kültürünün önemli mütefekkir ve mürşitlerinden biridir. 1209-1270 yılları arasında yaşadığı kabul edilen Hünkâr Hacı Bektaşı Veli Hz, Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş ömrünü İslam’a, Kuran’a ve insanlığa adamış bir gönül eridir.

Bir din bilgini, gönül eri ve mutasavvıf olan Hacı Bektaş Velî Hz, sadece iman ve ibadet konularında mesaj vermekle kalmamış, sevgi ve hoşgörüsü ile toplumsal barış ve huzurun teminine de büyük katkı sağlamıştır. Hacı Bektaş Velî’nin “İncinsen de incitme”, “Her ne ararsan kendinde ara” sözleri onun insan sevgisini ve engin hoşgörüsünü ortaya koymaktadır. O, Kur’an ve sünnetten aldığı güç ve ilham sayesinde, söz ve davranışları ile geniş kitleleri etkilemiş; bütün insanlığı sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşliğe çağırmıştır. Hünkâr’ın, “Düşmanının bile insan olduğunu unutma” sözü, dün olduğu gibi bugün de insanoğlunun en fazla muhtaç olduğu konulardan biri olmaya devam etmektedir.

-“Ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kalk.”

-“Eğer konuşacaksan, hikmet ile konuş”.

-“Oturacağın zaman, saygı ile otur. sözleri Hacı Bektaş Velî’nin ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sözleri ile Hacı Bektaş Velî, toplumda birlik ve dirliğin sağlanması, gönüllere saygı ve sevginin dolması, insanların kardeş gibi yaşaması hususlarına çok önemli katkı sağlamıştır.(Hacı Bektaş Kılavuzu, Kültür Bakanlığı ve Nevşehir Valiliği, s. 12)

Hacı Bektaş Velî, yaşadığı dönemde kitleler üzerinde etkili olmuş ve kitleleri etkilemede de önemli bir rol oynamıştır. Halkın yaşadığı sosyal kargaşa ve sıkıntılar karşısında O, insanın özüne dikkat çekmiştir.

-“Kendini arıtamayan başkasını arıtamaz.”

-“Nefsine ağır geleni sen de kimseye tatbik etme.”

-“Sakin ol; kimsenin gönlünü yıkma.”

-“Eline, diline, beline sahip ol.” sözleri ile insanları sorumlu davranmaya ve sükûnete davet etmiştir.

-“İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” diyerek cehaletin kötülüğüne dikkat çekmiştir.

-“Gelin canlar bir olalım.” ve “Bir olalım, iri olalım, diri olalım. ”Çağrısı ile de toplumu birlik ve beraberliğe davet etmiş, bunda da başarılı olmuştur.(Hacı Bektaş Velî, Kırk Hadis, (Hadîsi Erbain)s.5)

Tasavvufta kendisini bilen insanın Allah’ı bileceğine, O’nun emirlerine teslim olacağına inanılmaktadır. Bu bakımdan Hacı Bektaş Velî’nin de gönül verdiği tasavvufta ilme büyük önem verilmektedir. Bir tasavvuf önderi olan Hacı Bektaş Velî’ye göre dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşabilmek için esas yapılması gereken kişinin yönünü Allah’a çevirmesidir. Bu da ilim ile olur. Hünkâr, Allah’a götüren ulu yolun yolcusu için;

-“Edep dileyen korkuyu sever. Korku dileyen hata yapmaktan sakınmayı sever.”

-“Hata yapmaktan sakınmayı dileyen sabrı sever. Sabır dileyen utanmayı sever.”

-“Utanmayı dileyen cömertliği sever. Cömertliği dileyen miskinliği sever.”

-“Miskinliği dileyen ilmi sever. İlmi dileyen marifeti sever. Marifeti dileyen canı sever.”

-“Canı dileyen aklı sever ve aklı dileyen de yüce Allah’ı sever”

-“Allah’ı seven bir kişi ise onun rızasına uymayan her türlü söz, iş ve davranıştan uzak kalır.” Demek suretiyle bizlere Cenabı Hakkın rızasına uygun davranışların nasıl olacağını hatırlatır.(Alevî-Bektaş-î Klasikleri Makâlât, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007: 10)

Şehrimiz ve bizler Hacıbektaşı Veli Hazretleriyle anılmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Bilhassa UNESCO ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 2021 yılını ‘Hacı Bektaş Veli Anma Yılı’ ilan etmeleri hepimizi sevindirdi. Bu münasebetle ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yılı’ dolayısıyla başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu da şehrimizde çeşitli etkinlikler düzenledi. Umarım bu etkinlikler sayesinde Hünkârı daha iyi anlayabilir ve onun engin birikiminden istifade edebiliriz.

Hacı Bektaşı Veli ve tüm Anadolu erenlerini rahmet ve minnetle anar, gönlü insan sevgisi ve saygısı ile dolu tüm canlara selam eder saygılar sunarım.

HÜSREV ÖNDEGELEN

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.