TÜRK SİYASAL TARİHİNİN 46.NCI PARTİSİ; CUMHURİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (CDP)

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ       

2002 yılında Atatürkçü, partiye ihtiyaç olduğu varsayımdan yola çıkılarak  eski milletvekili Prof. Dr. Mümtaz Soysal başkanlığında Bağımsız Cumhuriyet Partisi(BCP) ve Anayasa Mahkemesi önceki Başkanı Yekta Güngör Özden öncülüğünde Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi(CDP) kurulmuştur.

CDP,18 Temmuz 2002 tarihinde Genel Yazman Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz tarafından İçişleri Bakanlığına verilen dilekçe ile  kurulmuştur. Ankara Necatibey Caddesinde faaliyete başlayan partinin çoğunluğu, öğretim üyesi, emekli asker, yargıç, ADD üyeleri ve bürokratlardan oluşan 136 kurucu üyesi vardır.

CDP Türkiye siyasi tarihinin 46. siyasi partisi olarak yerini almıştır. Parti amblemi ise beyaz zemin üzerindeki Türkiye haritası ve başkentten yayılan 6 ışık hüzmesinden oluşuyordu.

20.07.2002 de toplanan kurucu üyeler oy birliği ile Genel Başkanlığa; Yekta Güngör Özden’i, Genel Başkan Yardımcılıklarına; Prof. Dr.Özer Ozankaya ve emekli General Osman Özbek’i seçmiştir. SHP’de uzun süre görev yapan, MEB’lığı emekli bürokratlarından Güler Tanyolaç Genel Yazman, Daha sonra Hacıbektaş Belediye Başkanlığı da yapan emekli General Ali Rıza Selmanpakoğlu, Necla Ekici,Kozaklılı Mehmet Ali Gürbüz ve Orhan Özkaya yazman yardımcısı, İsmet Erdoğan sayman, Doç. Dr. Faruk Güçlü, sayman yardımcısı olmuştur. Yürütme kurulunda ise ; ODTÜ önceki rektörlerinden Prof. Dr.Mehmet Kıcıman,Prof. Dr. Sedat Işık, Prof. Dr.Öğsev Dörtlemez, Saim Sezen ve Sevinç Türkerler görev almıştır.  

Partinin 136 kurucu üyesi arasında ünlü isimlerde yer almıştır.12 Eylül 1980 öncesi CHP Grup Başkanvekili Erdoğan Bakkalbaşı, Prof. Dr. Necla Arat, Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu, Prof. Dr. Ahmet Öztürk,  Dr.İhsan Tayhani, Tapu ve Kadastro eski Genel Müdürlerinden Orhan Özkaya,Yazar Mustafa Taner, emekli askerlerden Osman Özbek,Güneş Önal ve Nuri Güneş de kurucu üyeler arasındadır.

Parti kısa süre de 30 dolayında örgütlenerek il ve ilçe başkanlıkları oluşturmuştur. Prof. Dr. Mümtaz Soysal başkanlığındaki BCP ile birleşme görüşmeleri yapılmış ancak bir sonuç alınamamıştır.

Yaşanan ekonomik zorluklar ,ülkenin koşulları ve üst yönetimde yaşanan bazı görüş ayrılıkları sebebiyle Genel Başkan Sn.Yekta Güngör Özden görevden ayrılmıştır. Özden’in istifası sonrası Erdoğan Bakkalbaşı CDP Genel Başkanı seçilmiştir. Bu dönemde genel saymanlık görevi de tarafıma verilmiştir. Parti binası ödenemeyen yüksek kira sebebiyle Ankara İl Başkanlığının ek binasına taşınmıştır. Bir süre Erdoğan Bakkalbaşı başkanlığında yaşamını sürdüren parti, Bakkalbaşı’nın da görevden ayrılması sebebiyle iyice dağılma sürecine girmiştir. Yeniden toplanan parti delegeleri emekli yargıç Cevdet Anaçoğlu’nu parti genel başkanı olarak seçmiştir. Anaçoğlu başkanlığında bir süre daha siyasal yaşamına devam eden parti önce adını Milli Egemenlik Partisi olarak değiştirmiş daha sonra yaşamını sonlandırmıştır.

Üyelerinin çoğunluğunu ADD üyeler, emekli bürokratlar, öğretim üyeler, emekli yargıçlar, emekli askerlerden oluşan parti uzun bir çalışma süresinden sonra ciddi bir parti programı da hazırlamıştır.

Türk siyasal tarihinin özellikle de Cumhuriyet tarihinin incelenmesinde CHP ile aynı çizgiyi paylaşan partilerin uzun süre yaşayamadıkları ve bir süre sonra siyasal yaşamlarını sonlandırmak zorunda kaldıkları görülmektedir. CDP de aynı kaderi paylaşmak durumunda kalmıştır.